Vakantie naar code oranje en doorbetalen salaris bij verplichte quarantaine

13-08-2020
Vakantie naar code oranje en doorbetalen salaris bij verplichte quarantaine

Bron: Staywise

Geel, oranje of rood. Waar dit normaal gesproken tijdens de vakantieperiode voornamelijk gedachtes aan cocktails opriep, is het dit jaar wel anders. Voor de vakantiegangers die het aandurven om op reis te gaan naar het buitenland, wordt aangeraden om te kijken naar het reisadvies dat door het RIVM wordt gegeven.

Voor landen met een gele kleur geldt dat vakantiereizen mogelijk zijn, maar dat je wel op de risico’s moet letten. Als een land een oranje kleur heeft, dan wordt een vakantie naar dat land afgeraden en wordt dringend geadviseerd om na terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. Veel werkgevers stellen daarom dat werknemers die op vakantie gaan naar een land waar een oranje reisadvies heerst, en die niet kunnen werken tijdens corona, daarom geen recht hebben op loondoorbetaling. Maar is dat in alle gevallen wel zo? Daar gaan we in dit artikel op in.

Wat zegt de wet

De wet kent voor dit verhaal twee bepalingen. De eerste bepaling gaat over wanneer de werknemer recht heeft op betaling van loon. De tweede bepaling gaat meer specifiek over het recht op doorbetaling van loon op het moment dat je ziek bent.

Over het betalen van loon zegt de wet dat de werkgever dit moet betalen, tenzij het niet kunnen werken voor rekening komt van de werknemer. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat je als werknemer loon ontvangt, ook als je niet kan werken. Alleen als de situatie maakt dat risico van jou als werknemer komt dat je je werk niet kan verrichten, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Het gaat daarbij dus om de omstandigheden van het geval.
Over het doorbetalen van loon tijdens ziekte zegt de wet dat als je als werknemer niet kan werken omdat je ziek bent, je werkgever toch je loon moet doorbetalen. In bepaalde gevallen kan dat anders zijn, bijvoorbeeld als sprake is van opzet. Wat belangrijk is, is dat van opzet niet snel sprake is. Dat is alleen het geval als je als werknemer met je gedrag bewust probeert ziek te worden. Gedrag dat het risico vergroot dat je ziek wordt, is niet voldoende om te spreken over opzet!

Van geel naar oranje

Wat als je als werknemer op vakantie gaat naar een land met een geel reisadvies en tijdens je vakantie wordt dat advies oranje. Hoe zit het dan met het recht op salaris tijdens thuisquarantaine?
Waarschijnlijk moet de werkgever je gewoon doorbetalen. De reden hiervoor is dat je het reisadvies hebt opgevolgd en er daarom van uit mag gaan dat een vakantie in dat land mogelijk was. Je hoeft als werknemer namelijk bij code geel geen rekening te houden met een eventuele quarantaine bij thuiskomst. Daarom komt de thuisquarantaine niet voor risico van de werknemer. En moet de werkgever het loon doorbetalen, ook bij quarantaine.

Oranje bij vertrek

Als voor het land waar je naartoe gaat al bij vertrek een oranje reisadvies heerst, zou je als werknemer ervan op de hoogte moeten zijn dat je bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine moet. Omdat je dit als werknemer al weet, is het voor eigen risico als je in dat geval niet kan werken. Het is daarom waarschijnlijk dat je als werknemer in dat geval geen recht hebt op doorbetaling van het loon! Dit komt namelijk voor eigen risico.

Ziek terugkeren van vakantie?

Maar wat nu als je tijdens het bezoek aan een oranje vakantiebestemming ook daadwerkelijk coronaverschijnselen oploopt? In dat geval moet je namelijk worden doorbetaald omdat je ziek bent. Dat is een andere bepaling in de wet dan de ‘normale’ bepaling over het doorbetalen van loon.

Daarom is niet van belang of het voor jouw risico komt als werknemer. De wet legt dat risico namelijk bij de werkgever. Dat is anders als sprake is van opzet, maar daarvoor moet het gedrag dat tot de ziekte heeft geleid er ook op gericht zijn geweest om ziek te worden. Ik verwacht dat de meeste werknemers die naar een land gaan met een oranje reisadvies dat niet doen met het doel om corona op te lopen. Daarom is van opzet geen sprake. En lijkt de werkgever bij de medewerker die ziek is geworden gewoon te moeten doorbetalen. Ook als het land al een oranje reisadvies had.

Van belang is nog wat wordt verstaan onder ziekte. Ziekte is een medisch probleem waardoor het afgesproken werk niet kan worden verricht. In die zin kunnen coronaverschijnselen al voldoende zijn. Die verschijnselen zijn medisch, waardoor je niet meer in staat bent om naar je werk te gaan, bijvoorbeeld wegens besmettingsgevaar. Als je dan niet thuis je werk kan doen, ben je in principe ziek in de zin van het arbeidsrecht.

Dat zorgt gek genoeg voor de situatie dat je qua doorbetaling van je salaris beter af bent als je na een vakantie naar een land met een oranje reisadvies terugkeert met coronaverschijnselen. Natuurlijk wil je niet ziek worden en kun je dat maar beter vermijden.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons privacyreglement.