Ziekteverzuim en vakantie

Kan en mag mijn zieke werknemer op vakantie?

Ja, de werknemer mag op vakantie mits zijn/haar herstel of re-integratie hier niet door belemmerd wordt. Twijfel je hierover? Vraag dan aan de bedrijfarts om hier een oordeel over te geven. 

Moet mijn zieke werknemer vakantiedagen inleveren?

Op deze vraag is geen pasklaar antwoord. Daarom eerst een stukje uitleg.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat wanneer een werknemer ziek is, hij evenveel (wettelijke) vakantiedagen opbouwt als in een periode waarin hij niet ziek is. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen zieke of gezonde werknemers. Is een werknemer ziek en wil hij met vakantie? Dan moet hij hetzelfde aantal vakantie-uren opnemen als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat geldt ook wanneer hij tijdens zijn ziekte nog gedeeltelijk werkt.

Toch kun je als werkgever niet zomaar wettelijke vakantiedagen tijdens ziekte afschrijven. Zo duidelijk is het in de wet niet geregeld. Daarom houden we ons aan het volgende: geeft de werknemer schriftelijk akkoord? Dan kun je deze wettelijke vakantiedagen afschrijven. Geeft de werknemer geen akkoord? Dan kun je deze dagen niet afschrijven. In dit geval kun je wel aangeven dat je geen toestemming geeft aan de werknemer om op vakantie te gaan. 

Moet mijn zieke werknemer bovenwettelijke vakantiedagen inleveren?

Voor eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen) kunnen andere afspraken gelden. Deze afspraken moeten dan opgenomen zijn in de arbeidsovereenkomst of cao. Zo kan er bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of cao staan dat de werknemer tijdens ziekte helemaal geen bovenwettelijke dagen opbouwt. Zijn er geen afspraken over gemaakt? Dan geldt het Burgerlijk Wetboek. Ook voor het afschrijven van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte geldt dat je dat alleen kunt doen wanneer je schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de werknemer of wanneer je hierover afspraken hebt gemaakt.

Moet ik mijn werknemer ziekmelden bij het UWV / de Arbodienst wanneer ik de ziekmelding heb doorgegeven aan Amplio Verzuimexperts?

Het belangrijkste is om een werknemer ziek te melden bij Amplio Verzuimexperts. Naar aanleiding van de ziekmelding kunnen wij verschillende processen in gang zetten. Je moet de werknemer alleen ziekmelden bij de Arbodienst wanneer er geen koppeling is tussen CVBverzuim.nl en de Arbodienst. Is deze koppeling er wel dan hoef je geen aparte melding te maken.

Een ziekmelding doorgeven aan het UWV is alleen noodzakelijk wanneer de werknemer ziek is als gevolg van een zwangerschap, wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat of wanneer een werknemer een uitkeringsverleden heeft en onder de No Riskpolis valt.

Hoe werkt cvbverzuim.nl

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Stuur een e-mail naar contact@amplioverzuimexperts.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag nieuwe inloggegevens.

Mijn werknemers staan niet goed in cvbverzuim.nl. Hoe kan ik dat aanpassen?

Jazeker is dit mogelijk. Bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding om te zien hoe dit werkt. 

Hoe kan ik werknemers importeren?

Het importeren van medewerkers is op dit moment nog niet mogelijk. Er kan alleen een nieuwe medewerker per stuk worden ingevoerd. 

Voor meer informatie bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding.

Waar kan ik een salarisstrook / terugkoppeling uploaden?

Nee, dit is helaas niet mogelijk.

Voor meer informatie bekijk de Veilig Digitaal Dossier handleiding.

 

Kan ik VDD (Veilig Digitaal Dossier) koppelen met mijn salarissysteem?

Op dit moment kunnen wij koppelen met NMBRS. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Amplio Verzuimexperts.

Koppelt mijn arbodienst met cvbverzuim.nl?

Er zijn verschillende arbodiensten waaraan cvbverzuim.nl gekoppeld kan worden.

Hieronder staat een lijstje met daarin de arbodiensten waarmee een koppeling gemaakt kan worden:

 • Arboned
 • Verzuimsignaal
 • Regio Poortwachters
 • Zorg van de Zaak   
 • Assist Verzuim
 • Dwars Door Verzuim

Met verschillende arbodiensten hebben we afspraken gemaakt dat de melding in VDD volstaat voor een melding in het systeem van de arbodienst.
Deze afspraken hebben we gemaakt met:

 • ADD Arbo
 • ArboPro
 • Conceb
 • Arbo Zekerplan
 • Gezond werken

Ziekmelden

Mijn werknemer gaat ziek uitdienst waar en wanneer moet ik dat melden?

Ben je geen eigen risicodrager voor de Ziektewet, dan meld je de werknemer op de laatste dag van het dienstverband bij het UWV ziek uitdienst. Ben je wel eigen riscodrager voor Ziektewet, dan meld je de werknemer op de dag van de aanzegging of op de dag van de ziekmelding bij Amplio Verzuimexperts.

Waar moet ik een werknemer ziek/hersteld melden?

Wanneer een van de werknemers ziek of hersteld is dan kun je de ziekmelding doorgeven via cvbverzuim.nl

Overig

Wat doet Amplio Verzuimexperts?

Amplio Verzuimexperts ondersteunt werkgevers bij de aanpak van ziekteverzuim. De manier waarop een werkgever om gaat met ziekteverzuim heeft invloed op de duur ervan. Door middel van de juiste handvatten proberen we samen de duur van het verzuim zo kort mogelijk te houden, voor zowel de werknemer als de werkgever. Daarbij ondersteunt Amplio Verzuimexperts werkgevers bij het voorkomen van verzuim. Voorkomen is beter dan genezen. Dankzij de korte routes naar interventies kunnen wij de juiste ondersteuning bieden.

Betaalt de verzekeraar mee aan een interventie?

Wanneer een interventie ingezet wordt, kan het zijn dat een verzekeraar daar aan meebetaalt. Dit is altijd uit coulance, want je bent verzekerd voor het salaris van de werknemer. Het is wel mogelijk dat de verzekering meebetaalt aan de interventie, maar dit is alleen wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er vindt interventie plaats die rechtstreeks bijdraagt aan het herstel.
 • De kosten/baten analyse die de Amplio verzuimexperts maakt moet gunstig zijn.
 • Het Volmachtkantoor moet een mandaat hebben om de kosten te vergoeden.
Ik krijg een beslissing WIA aanvraag van het UWV. Wat moet ik daarmee doen?

Wanneer je de beslissing WIA aanvraag van het UWV ontvangt dan stuur je deze door naar Amplio Verzuimexperts. Wij gaan dan na of deze beslissing terecht is of niet. Wanneer de beslissing onterecht is dan wordt er bezwaar aangemaakt. Ben je eigen risicodrager voor de WGA dan gaat Amplio Verzuimexperts de werknemer verder begeleiden naar herstel, een andere baan of een andere beslissing van het UWV. 

 

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als je verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Meer weten? Lees dan ons privacyreglement.